Om oss

HMS Systemer AS er et norsk selskap som tilbyr en enkel, tilpasset og effektiv måte å komme i gang med helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i din bedrift. Vi utvikler og selger datasystemer for blant annet HMS, kvalitetsstyring og HR. HMS Systemer AS ble dannet i 2014 og holder til i Sarpsborg sentrum.

Vi mener at systematisk HMS-arbeid gjør din virksomhet tryggere og mer produktiv samtidig som du etterkommer alle krav og pålegg i Arbeidsmiljøloven.

Programmet er utviklet med fokus på optimalisert brukervennlighet. Vi setter alle våre kunder i fokus, det medfører at alle kunder får god oppfølging. Programmet er fleksibelt, vi tilpasser etter kundens behov. Vårt mål er å sette kunden i stand til å arbeide raskt og effektivt med sitt HMS arbeid.

Hvorfor ha et styringssystem for HMS?
Tilfredsstille lovkrav
Forbedre bedriftens HMS-rutiner
Unngå pålegg fra myndigheter ved tilsyn
Skape en helsefremmende arbeidsplass
Redusere sykefravær og ulykker
Sikre et fungerende avvikssystem
Bidra til forsvarlig avfallshåndtering
Minst mulig miljøbelastning (forurensing, farlig avfall)
Tilfredsstille forventninger hos ledere, medarbeidere, kunder, leverandører og samfunn
Forbedre samlede resultater i bedriftenalle digitale plattformer, dvs. PC, Mac, iPad, iPhone, Android osv.